Hoppa över navigering

FÖRBINDELSEBÅT

Förbindelsebåt avgår från Ehrenströmsväg 13

MÅN-LÖR

8:05, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30; 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20,
18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00,
21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:20, 23:40

SÖNDAG

8:05, 8:30: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30

BÅTFÄRDEN

Båtfärdens pris 7,20 € läggs till restaurangnotan