Hoppa över navigering

FÖRBINDELSEBÅT

Förbindelsebåten Ehrenströmsvägen 13

Trafiken till och från Blekholmen 1.5.-24.9.2023.

MÅN-SÖN

Klockan turerTuren
09:00första turen
09:00med 30 min mellanrum
16:00med 20min mellanrum
23:55 sista turen

Förbindelse båtens undantags tidtabeller:
22.6.2023 09:00-22:00 med 30min mellanrum
23-25.6.2023 09:00-21:00 med 30min mellanrum

BÅTFÄRDEN

Båtfärdens pris 8,00 € läggs till restaurangnotan