Hoppa över navigering

FÖRBINDELSEBÅT

Förbindelsebåt avgår från Ehrenströmsväg 13

Trafiken till och från Blekholmen 13.9.-30.9.2021.

MÅN-SÖN

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Dessutom varje halvtimme under restaurang öppettider.

BÅTFÄRDEN

Båtfärdens pris 7,20 € läggs till restaurangnotan