Hoppa över navigering

FÖRBINDELSEBÅT

Förbindelsebåt avgår från Ehrenströmsväg 13

Trafiken till och från Blekholmen 21.7–11.9.2021

MÅN-LÖR

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00,
17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00,
19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:05,
21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00
23:20, 23:40, 23:55

SÖNDAG

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:05, 21:30, 22:00

BÅTFÄRDEN

Båtfärdens pris 7,20 € läggs till restaurangnotan