Förbindelsebåt

Förbindelsebåten Ehrenströmsvägen 13

Trafiken till och från Blekholmen 1.5.-24.9.2023.

Mån-Sön

Klockan turer

09:00
09:00
16:00
23:55

Turen

Första turen
med 30 min mellanrum
med 20 min mellanrum
Sista turen

Båtfärden

Båtfärdens pris 8,00 € läggs till restaurangnotan