Historia

Historia

Segelsällskapet NJKs (Nyländska Jaktklubben) stadgar stadfästes den 4 mars 1861 av kejsare Alexander II. Samtidigt fick sällskapet sin första flagga. NJKs nuvarande flagga är den fjärde i ordningen. Till Blekholmen flyttade sällskapet 1885, och det första klubbhuset blev färdigt redan samma år. Den nuvarande paviljongen är ritad av arkitektbyrå Estlander & Zettergren och den invigdes 31.8.1900. Byggnadens traditionella stil och standard har bevarats ända till våra dagar. Om de långa segeltraditionerna vittnar både de utländska båtsällskapens vimplar och den stora utställningen halvmodeller av segelbåtar.

Segelsällskapets officiella språk är svenska. Sällskapet har cirka 2300 medlemmar och 700 registrerade båtar. Ända till våra dagar fungerade Blekholmen också som Helsingfors stads officiella båthamn. Enligt hamnboken besöks Blekholmen årligen av cirka 550 gästbåtar.

Restaurang NJK har under decennier betjänat både sällskapets medlemmar och, gemene finländare under ledning av flera olika restauratörer. Royal Ravintolat Oy har drivit restaurangen sedan 1989. I restaurangens verksamhet kombineras havsnära, nordiska mattraditioner med dagens gastronomi – i en ypperlig historisk inramning.

Länk till segelsällskapets sidor www.njk.fi